top of page
prayer2.jpg
prayer.jpg

WARUMI

Art direction: Kiyoaki Shinzato

Photo: Tokio Kuniyoshi

Object: Tomomasa Teruya

These photos are taken by Koki Takeyasu

bottom of page