top of page

Art direction: Kiyoaki Shinzato

Photograph: Tokio Kuniyoshi

Photo by Taichi Yonahara

Photo by Taichi Yonahara

Photo by Taichi Yonahara

Photo by Taichi Yonahara

Photo by Taichi Yonahara

層 sou -Layered-

Art installation

Art direction: Kiyoaki Shinzato

Photograph: Tokio Kuniyoshi

Sound: Kyotetsu Horikawa

Object: Tomomasa Teruya

bottom of page