Art Direction: Kiyoaki Shinzato

Model: Shimon & Gero

Photo: Taichi Yonahara

Graphics: Saichi Kyan